Покровський район Криворізька гімназія 49


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо

МО початкової школи

 

План роботи
методичного об`єднання
вчителів початкових класів
на 2018 – 2019 н. рік

Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання:

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освітній процес»

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класі

1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в    організації роботи членів ШМО.

2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Напрямки роботи 
методичного об’єднання вчителів початкових класів

І. Діагностично-прогностичний напрям:

 1. створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;
 2. вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;
 3. створення системи інформаційної підтримки вчителів;
 4. стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;
 5. вдосконалення освітнього процесу.

ІІ. Навчально-методичний  напрям:

 1. забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;
 2. моделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу;
 3. теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення освітнього процесу;
 4. використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
 5. методичний супровід атестації педагогів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

 1. підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 2. координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
 3. розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;
 4. планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період. 

 

Тематика засідань методичного об`єднання 
вчителів початкових класів на 2018-2019 навчальний рік

Засідання 1

Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти

 1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.
 2. Актуальний діалог.
 • Закон України «Про освіту» у контексті проблем реформування початкової школи. 
 • Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.
 1. Модернізація змісту освіти у вимірі сьогодення:
 • Державний стандарт початкової освіти;
 • Базовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;
 • Інтеграція та інтегроване навчання;
 • Планування тематичного навчання;
 • Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.
 1. Актуальний інструктаж.
 • Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році;
 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.
 1. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
 2. Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи.
 • Практична робота. Складання портрета сучасного педагога.
 • Психологічна служба «Моя професія - вчитель». Засоби профілактики та подолання професійного вигорання педагогів.
 1. Обговорення і коригування річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р.  
 2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019  н.р.
Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
 1. знати основні положення Концепції «Нова українська школа», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;
 2. ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
 3. ознайомитися з Законом України «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017р., підписаного Президентом України 25.09.2017р.;
 4. ознайомитися з Листом МОН України №1/9-554 від 13.10.2017 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»;
 5. ознайомитися з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87;
 6. опрацювати наказ МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (стосується 2-4 класів);
 7. опрацювати наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (стосується 1 класів);
 8. опрацювати посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» під заг. ред. Бібік Н.М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017;
 9. ознайомитися з наказом МОН України №137 від 13.02.2018 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
 10. опрацювати наказ МОН України №283 від 23.03.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
 11. опрацювати Лист МОН України від 03.07.2018р. №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 н. р.»
 12. опрацювати Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 та методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 № 1/9-332);
 13. взяти до уваги Інформаційне повідомлення Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України б/н від 05.03.2018р. «Перелік навчальних програм. Варіативний складник. Початкова школа»;
 14. взяти до уваги наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ» (стосується 2-4 класів);
 15. опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р. (стосується 2-4 класів);
 16. опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;
 17. ознайомитися з Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 21.05.2018р.№2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» та Листом Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 18.05.2018р. №2.2-1250 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»;
 18. ознайомитись з публікаціями на порталі «Нова українська школа»:
 • Як по-новому оцінюватимуть учнів перших класів
 • Оцінювання по-новому: як закордонний досвід оцінювання в початкових класах можна використати в Україні
 1. взяти до уваги Лист МОН України від 15.09.2015 р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»;
 2. опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015 р.;
 3. опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;
 4. взяти до уваги постанову Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017р.;
 5. взяти до уваги Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 05.02.2018р. №2.5-281 «Роз´яснення щодо тривалості уроку в інклюзивних класах та функціональних обов’язків асистента учителя»;
 6. взяти до уваги матеріали статей про інклюзивну освіту на сайтах «Освіторія. Медіа», «НУШ», «На Урок» тощо:
 1. опрацювати літературу з питань самоосвіти вчителя А.Я.Айзенберга, Г.І.Вергелеса, І.Р.Калмикова, А.А.Колесникова, Л.М.Мітіна, С.Лебедєва, Т.М.Левашової, М.М.Лобанова, Л.М.Логутенко, В.Д.Луганського, Б.І.Любімова;
 2. опановувати новітні практики, технології, методики, спираючись на знання набуті у ході дистанційного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах;
 3. скоригувати індивідуальні педагогічні проблеми, над якими вчителі будуть працювати протягом навчального року;
 4. спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік, взявши до уваги  тематичний підхід до організації навчання;
 5. спланувати роботу щодо реалізації шкільної програми "Ключі до успіху";
 6. спланувати та взяти участь у Тижні початкової школи;
 7. організувати участь учнів 1-4 класів у шкільному марафоні "Інтелект. Талант. Духовність";
 8. підготовка, презентація та розповсюдження продуктів педагогічної діяльності членами ШМО;
 9. взяти до уваги поради для вчителя «Управління часом»: https://naurok.com.ua/post/sekreti-upravlinnya-chasom-dlya-vchitelya

https://naurok.com.ua/post/zvichki-yaki-zavazhayut-uchitelevi-lyubiti-svoyu-robotu

 

Засідання 2

Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь

 1. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі.
 2. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе.
 3. Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання:
 • технологія «кластера» на уроках літературного читання;
 • квестова технологія у навчанні мови і літератури;
 • метод проектів на уроках літературного читання.
 • технологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення).
 1. Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.
Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
 1. взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:
 1. опрацювати статтю «Інтегровані уроки : від теорії до практики»: https://naurok.com.ua/post/integrovani-uroki-vid-teori-do-praktiki
 2. розробити та провести Тиждень української мови та писемності в початкових класах;
 3. організувати участь молодших школярів у Всеукраїнських іграх «Соняшник», «Sunflower», інтернет-олімпіаді «На урок», творчих конкурсах юних мовознавців;
 4. підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в мовно-літературній освітній галузі.

 

Засідання 3

Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь

 1. Тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів.
 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики.
 3. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
 • кейс-технологія;
 • «перевернуте навчання»;
 • сторітелінг;
 • технологія «боншо»;
 • технологія квестів;
 • технологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно);
 1. Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики.
 2. Вивчення математичних понять і закономірностей у проектній діяльності.
 3. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України.
 4. Групові методи роботи на уроках у початковій школі.
 5. Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO.

Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
 1. ознайомитися з добіркою матеріалів, які допоможуть запровадити принципи STEM-освіти у навчальний процес:
 1. взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі – це круто»:

3) ознайомитися з відео-матеріалом «Шість капелюхів: прийом-гра для розвитку критичного мислення»: https://naurok.com.ua/post/shist-kapelyuhiv-priyom-gra-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya

4) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання:

 • Лійметс Т.В. Групова робота на уроці. – К., 2005
 • Галіцина Л. Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання. – К., 2005
 • Методичний порадник: форми і методи навчання / укладач Б.О.Житник. – Х.: А.С.К., 2014
 • Уваров А.Ю. Кооперація в навчанні: групова робота. – К., 2011
 1. розробити і провести Тиждень математики в початкових класах;
 2. організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Кенгуру», інтернет-олімпіаді «На урок»;
 3. переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»;
 4. підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;
 5. взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання;
 6. участь вчителів у міському тижні педмайстерності.

 

Засідання 4

Тема. Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь

 1. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів.
 2. Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми.
 3. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства.
 4. Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.
 5. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства:
 • активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці природознавства засобами технології «перевернутий клас»;
 • прийом фішбоун;
 • прийом «Кубик Блума»;
 • використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів.
 1. Творчі проекти – засіб виховання соціально активної особистості.
 2. Створення дидактичної картотеки. Екологічні проекти.
 3. Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі.
 4. Актуальний коментар:  ДПА-2019.
Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:
 1. опрацювати літературу з проблеми формування екологічних умінь молодших школярів:
 • Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. – К.: Веселка,1998
 • Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах. – Луганськ: Альма-матер, 2004
 • Вербицький В.В. Проведення екологічних експериментів, походів, польових практик. – К.: СМП «Аверс», 2003
 • Жаркова І. Технологія формування у молодших школярів природничих знань дієво-практичного характеру. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001
 • Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства: посібник для вчителів. – К.: радянська школа, 1982
 1. підготувати і провести шкільний Тиждень екологічного виховання;
 2. організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Геліантус», інтернет-олімпіаді «На урок», Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «Крок до знань», творчих конкурсах юних екологів;
 3. опрацювати літературу з питання розвитку критичного мислення молодших школярів:
 • Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням критичного мислення / упор.Г.О. Ярош, Н.М. Седова. – Х.:Вид.гр. «Основа», 2005
 • Вукіна Н.В., Дементієвська Н.Л., Суізієнко І.М. Критичне мислення: як цього навчити. – Х., 2007
 • Дичківська І.М.Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав., 2004
 • Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій в початкових класах. – Вид.гр. «Основа», 2007
 • Матоніна Р.Д. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів. – Х.: Вид.гр. «Основа», 2013
 1. підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо екологічного виховання молодших школярів;
 2. опрацювати наказ МОН  України від 30.12.2014 р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2019 році;
 3. ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження від проходження ДПА за станом здоров'я (Наказ МОН України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 р. № 72/78);
 4. учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
 5. опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015 р. № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу» та нормативні документи щодо закінчення 2018-2019 н.р.

 

Засідання 5

Тема. Підсумок роботи методичного обєднання за рік

 1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.
 2. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).
 3. Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.
 4. Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.
 5. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, міських олімпіадах, Всеукраїнських та  міжнародних конкурсах і інтернет-олімпіадах.
 6. Педагогічний тренінг «Сходинки успіху в роботі вчителя».

 

Тематика засідань шкільного методичного об’єднання  вчителівпочаткових класів на 2016-2017 н.р.

 

І ЗАСІДАННЯ (серпень) Протокол 1

Форма роботи: консультативний пункт

Тема.  Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових класах у 2016 – 2017 навчальному році.

Мета.  Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи.

             Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2015 – 2016 навчальний рік та затвердити план роботи на

             2016 – 2017 навчальний рік. Проаналізувати зміни до навчальних програм, підручники, зошити.

№ п/п

 Зміст роботи

Форма реалізації

Виконавець

1.      

Особливості організації навчально – виховного процесу в початкових класах у 2016 – 2017 навчальному році

Виступ

Заступник директора

Лавренова Т.П.

2.      

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів за 2016 – 2017 навчальний рік

Звіт керівника методичного об’єднання

Голова МО

Поліщук Н.А.

3.      

Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2016 – 2017 н. р.

Обговорення за круглим столом

Члени МО

 

4.      

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації.

Експрес - огляд

Члени МО

Парфіло Н.С.

5.      

Вивчення змін до навчальних програм, внесення змін до календарних  планів.

Експрес - огляд

Члени МО

Маляренко В.В.

6.      

Організація самоосвіти вчителів, затвердження науково-методичних проблем.

Обговорення

Члени МО

 

7.      

Рекомендації до проведення Першого уроку-2016.

Обговорення

Члени МО

Глобіна І.Д,

Завдання членам методоб'єднання:

 • опрацювати інструктивно - методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової освіти;
 • аналізувати  вимоги  Державного стандарту початкової освіти, завдань нових  навчальних програм;
 • зробити огляд періодичних видань;
 • опрацювати методичні рекомендації до проведення Першого уроку;

Забезпечити умови для адаптації першокласників до шкільного життя.

 

ІІ ЗАСІДАННЯ  (листопад) ПроТокол 2

Форма роботи: за круглим столом

      Тема.   Використання  інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Адаптація першокласників  до шкільного колективу.

     Мета.   Активізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для

            успішної адаптації першокласників до шкільного колективу;  

            удосконалювати знання про творчий підхід до формування в учнів навичок читання. Спланувати роботу вчителів для проведення

           тижня початкової ланки.

№ п/п

Зміст роботи

Форма реалізації

Виконавець

1.

«Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Модель сучасного уроку. Підготовка вчителя до уроку.»

Круглий стіл

Члени МО

 

2.

Взаємовідвідування уроків у 1-4 кл. Обговорення відвідуванних уроків

Обмін досвідом

Члени МО

 

3.

Виховний потенціал навчального процесу. Технологія планування виховної роботи з молодшими  школярами .

Виступ

Заступник директора з виховної роботи Кольченко А.В.

4.

Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізна­вальної діяльності.

Ділення досвідом

Члени МО

 

5.

Про участь учнів 3- 4 класів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика.

Обговорення

Члени МО

 

6.

«Адаптація першокласників до шкільного колективу». Результати моніторінгу.

Виступ

Психолог гімназії

Канельська І.М.

Вчителі 1-х класів

7.

Панорама ідей: «Обговорення змісту проведення тижня початкової ланки «Крок  до знань».

Обговорення

Члени МО

 

 

Завдання членам методоб'єднання:

 • взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом;
 • підготувати та провести тиждень початкової ланки;
 • вивчати досвід роботи вчителів школи по вихованню підростаючого покоління;
 • підготуватися до дискусії на тему: «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра».

 

ІІІ  ЗАСІДАННЯ (січень) ПРОТОКОЛ 3

Форма роботи: методичні посиденьки

 

Тема.  Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.

Мета.    Розширити знання педагогів про ефективність оздоровчої системи в навчально – виховному процесі. Представити

             наочний матеріал, хвилинки відпочинку, хвилинки релаксації для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку.

              Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

№ п/п

Зміст роботи

Форма реалізації

Виконавець

1.

 «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.

Виступ

Голова МО

Поліщук Н.А.

2.

Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови».

 

Цікавинки з методичної скриньки.

Члени МО

         3.

Виховна робота (національно-патріотичне виховання).

 

Аукціон ідей

Вчителі 1-4 кл

         4.

«Динамічні паузи як один із ефективних  методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми».                                                                 

Консультація психолога

Психолог гімназії

Канельська І.М.

 

         5.

Знайомство з новинками методичної літератури

Презентація

Члени МО

Дяченко Л.О.

 

Завдання членам методоб’єднання:

 • всім членам МО підготуватися до педагогічної виставки з теми: «Використання різновидів наочності на уроках читання та рідної мови»;
 •  підготувати виставку робіт молодших школярів «Моя рожева мрія»;
 • опрацювати методичну літературу на тему: «Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках»;

 

ІV ЗАСІДАННЯ  (березень)

Форма роботи: обмін досвідом

 

Тема.     Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання різновидів наочності, використання ТЗН.

Мета.   Поглибити знання педагогів про розвиток розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках через використання

             різновидів наочності, використання ТЗН. Підготувати папку з уроків вчителів на тему: «Мій найкращий урок 2016 – 2017 н.р.»

№ п/п

Зміст роботи

Форма реалізації

Виконавець

1.

«Розвиток розумових та пізнавальних здібностей науроках через використання різновидів наочності, використання ТЗН».

Виступ

Члени МО

Попова Т.І.

2.

Диференціація на сучасному уроці .

 

Вузлики теорії та корисні дрібниці

Члени МО

Фурт С.М.

Вербицька Л.Є.

3.

Відвідування й обговорення відкритих уроків вчителів, що атестуються.

Відкритий урок

Вчителі, які атестуються

4.

 Обговорення проведеної педагогічної виставки  «Використання різновидів наочності на уроках».

Методичний вернісаж

Члени МО

5.

Творчі звіти вчителів, які атестуються.

Звіт

Вчителі , які атестуються

6.

Про організацію і проведення Державної підсумкової атестації

Актуальний інструктаж

Заступник директора

Лавренова Т.П.

Завдання членам методоб’єднання:

 • підготувати зразки підсумкових контрольних робіт на оперативну нараду;
 • опрацювати методичну літературу на тему «Диференціація на сучасному уроці».
 • Голові МО підготувати проект плану роботи МО на 2017-2018 н.р.

Зібрати всю нормативно-правову базу по вивчених матеріалах і підготуватись до виступу на наступному засіданні.

 • Поповнити  навчальні   кабінети   дидактичними матеріалами,   

тестовими  завданнями   для   тема­тичного   контролю.

 

V ЗАСІДАННЯ  (травень)

Форма роботи: методичний марафон

 

Тема.  Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016 – 2017 навчальний рік та складання перспективного 

          плану на наступний рік.

Мета.   Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів за 2016 – 2017 навчальний рік, заслухати звіти

             вчителів про підсумки роботи над проблемною темою, скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

№ п/п

Зміст роботи

Форма реалізації

Виконавець

1.

«Підведення підсумків роботи МО вчителів початкових класів за 2016-2017 н.р.

Звіт голови МО

Голова МО

Поліщук Н.А.

2.

«Підсумки роботи над проблемною темою».

Звіти вчителів початкових класів

Вчителі початкових класів

3.

«Складання перспективного плану роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018 навчальний рік».

Панорама ідей

Члени МО

4.

Про порядок закінчення навчального року, проведення навчальних екскурсій та державної підсумкової атестації в 4 класі.

Виступ

Заступник директора

Лавренова Т.П

5.

Ознайомлення вчителів 5-х класів з навчальним планом, програмами, посібниками, що використовуються в початковій школі.

Експрес - огляд

Члени МО

Завдання членам м/о:

 • Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим  матеріалом,
 •  працювати під лозунгом «Кабінет – творча   лабораторія вчителя».

 

 

Фотогалерея початкової школи
 
 
 
 

Приєднуємось до участі у Всеукраїнській акції "Дай руку, першокласнику!"

За напрямками:

Забезпечуємо належними умовами для навчання і виховання учнів 1 класів

Навчальні кабінети

Забезпечення засобами навчального призначення

 

 

 

 

 

 

 

Ідальня

 

 

Спальна кімната

 

 

Ігрова кімната

 

 

Ігрові та спортивні майданчики на території гімназії

 

 

 

 

Територія гімназії