Покровський район Криворізька гімназія 49


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо

Методична робота

Тематика засідань Школи з вивчення ППД

 

Жовтень

Інтерактивні форми  навчання як засіб розвитку творчої активності учнів. Автор – Семерей Л.С.

Бабенко В.М.

Листопад

Інтеграція знань з математики та спеціальних дисциплін.

Автор – Корнейчук В.В.

Лєсова А.В.

Грудень

Диференційований підхід у викладанні хімії

Автор – Зотова О.В

Дюба І.В.

 

Січень

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках географії

Автор – Питель Л.Ю.

Захарова В.А.

 

Лютий

Розвиток творчих здібностей шляхом застосування ІКТ на уроках фізики

Автор – Семенюк О.М.

Кравченко Т.В.

 

Березень

Розвиток креативного мислення учнів на уроках української літератури засобами кооперативного навчання

Автор – Юхимченко Т.М.

Івченко Н.В.

 

Квітень

Формування життєвих компетентностей на уроках зарубіжної літератури шляхом впровадження  інтерактивних методів навчання

Автор-  Хомич С.В.

Гринкевич А.Л.

 

Травень

Вплив бінарних та інтегрованих уроків на розвиток пізнавальних здібностей учнів

Автор – Величко Н.Ф.

Конельська І.М.

 

Методичний кабінет

Положення про методичний кабінет

Адаптація молодих педагогів

Завдання ІІ етапу обласного проекту (концептуально-діагностичного) (2016-2017)

 

ОБЛАСНА: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського супільства»

МІСЬКА: «Соціалізація особистості в сучасному освітньомупросторі: методологічні та методичні підходи»

СУПУТНА: «Зв’язок навчального закладу та шефського підприємства  у  вирішенні проблем формування навичок здорового способу  життя, родинних взаємин батьків і дітей, зацікавленості учнів в  набутті знань на основі здоров’язберігаючої діяльності та технологічно ефективної  оделі навчального процесу»

 

 • розробка концептуальних положень;
 • діагностика психолого-педагогічного статусу учнів різних вікових груп;
 • підготовка рекомендацій кафедрами і відділами.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  I ЕТАПУ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»:
 1. Методичний супровід введення нових освітніх стандартів.
 2. Корекція навчальних планів і програм, введення інтегрованих курсів за вибором учнів в класах допрофільної підготовки, спецкурсів в профільних класах старшої школи.
 3. Аналіз і корекція створених моделей впровадження технологій продуктивного навчання, технологій креативних уроків.
 4. Аналіз та корекція матеріалів попередньої діагностики рівня розвитку креативності педагогів та учнів.
 5. Аналіз творчих досягнень, педагогічного досвіду з питань створення креативного освітнього середовища.
 6. Наукове обґрунтування досвіду роботи творчої групи та розробка технології його впровадження.
 7. Проведення науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів.
 8. Практичне впровадження технологій продуктивного навчання як методології розвитку інноваційної особистості і фактора формування креативного освітнього середовища.
 9. Системний моніторинг впливу впроваджених навчальних технологій на розвиток особистості учня.
 10. Системний моніторинг освітнього рівня та життєвих компетентностей учнів та розробка технології його проведення відповідно до особливостей навчального закладу. Організація системи оцінювання та контролю рівня навчальних досягнень учнів за методологією зовнішнього незалежного оцінювання.
 11. Аналіз динаміки розвитку педагогічної майстерності вчителів. Проведення методичних заходів, які б розширювали їх знання і практичний досвід. Проведення тренінгових занять з педагогічними кадрами з питань впровадження компетентнісного підходу до навчання і виховання учнів та технологій креативного продуктивного навчання.
 12. Психолого-педагогічне забезпечення підвищення якості освітніх послуг.
 13. Всебічна підтримка і демонстрація позитивних здобутків педагогів, стимулювання їх творчості. Створення умов для обміну досвідом з зазначених вище  питань.
 14. Створення атмосфери пошуку, самовдосконалення, створення авторських структур. Впровадження активних форм методичної роботи.
 15. Подальший розвиток моделей державно-громадського управління. Створення психолого-педагогічних умов оптимізації управління школою.
 16. Науково-методичне забезпечення та психолого-педагогічний супровід навчання і виховання, зокрема, переходу учнів 2-х і 5-х класів на нові освітні стандарти, зосередження уваги щодо до- профільної підготовки учнів 8-9 класів,  учнів старшої школи до профільного навчання.
Пріоритетні напрямки роботи методичної служби гімназії у 2016-2017 н.р.:

    У новому 2016 - 2017 навчальному році планується  працювати   над  реалізацією проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років, виконанням завдань на І етапі  обласного  науково-методичного проекту, більше уваги приділити методиці використання інноваційних технологій навчання, нових моделей управління виховним процесом, розвитку особистості учня, особистісно орієнтованому навчанню, профільному навчанню, інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього процесу. Тому пріоритетними напрямками роботи будуть:


1.       Продовжити реалізацію Державного стандарту  початкової загальної освіти; створити належні умови для організації навчально-виховного процесу у 8-х класах за новим  Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

2.       Створити умови для поліпшення якості освітніх послуг, підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність на основі участі вчителів гімназії в національному проекті «Відкритий світ» відповідно до наказу ГУОН ДОДА 3 493/0/212-12 від 28.05.2012 «Про актуальні питання та покращення функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору області».

3.      Забезпечити умови якісної підготовки учнів до ЗНО, поглиблювати оволодіння системою знань і умінь відповідно до профілів гімназії; забезпечення ранньої профілізації, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії кожним учнем. Організувати обговорення результатів тестування, визначити проблемні питання, надати адресну допомогу вчителям щодо подальшого вдосконалення підготовки учнів на 2016 - 2017 н.р.

4.       Підготовка педагогів гімназії до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи в гімназії.

5.      Втілення та апробація усіх елементів системи роботи моделі гімназії за напрямками – природничо-математичний, філологічний; вдосконалення  диференційно-поглибленого навчання, створення умов для подальшого впровадження профільного навчання.

6.       Поновлення двосторонніх угод про співпрацю гімназії з регіональними вузами щодо здійснення експериментальних досліджень і втілення в практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та технологій.

7.      Розпочати експериментальну діяльність Всеукраїнського рівня з теми «Стратегії формування соціально-адаптованої особистості в умовах громадянського суспільства».

8.      Продовження співпраці з мережею «Шкіл культури  здоров’я»

Дніпропетровщини з метою реалізації Концепції формування позитивної   мотивації на здоровий спосіб життя в учнів гімназії.

9.      Забезпечення розвитку особистості учня, інтелектуального, фізичного і соціального розвитку через загально-навчальні, розвивальні, виховні й оздоровчі функції навчально-виховного закладу нового типу.

10.  Створення змін у підходах до моделювання таких видів діяльності, які допомагають виробити в учня позитивне ставлення до оточуючого середовища та виховувати прагнення бути самодостатньою особистістю.

11.  Створити психолого-педагогічні умови оптимізації управління  закладом, забезпечення рівного доступу всім учням до якісної освіти на основі даних системного моніторингу, якості навчання та життєвої компетентності школярів.

12.  Забезпечення для безперервного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітнього діяльності, участі в інноваціях, апробації підручників,  підвищення  рівня корпоративної культури вчителя через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

13.  Забезпечити подальшу взаємодію з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчальних закладів.

14.   Зміцнити матеріальну базу гімназії; забезпечити підключення всіх кабінетів з компютерно - інформаційним обладнанням до мережі Інтернет.

Документація