ВУЗ ШАГ
 

Покровський район Криворізька гімназія 49


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо

Навчальний процес

Криворізька гімназія No49 Криворізької міської ради Дніпропетровської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про внесення змін до законодавчих актів з питання загальної середньої та дошкільної

освіти», Національної доктрини розвитку освіти, Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 No778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (зі змінами від 9 серпня 2017 р. No 576), від 14.01.2004 No24
«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. No 538, Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.07.
1995 No 217 «Про затвердження інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею», Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2013 року No 1456, Наказу Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 No128 (зі змінами згідно наказу МОН України від 08.04.2016 No 401) «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», Наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2018 р. No283 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», Рішення Колегії міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року «Про затвердження Типових освітніх програм для закладів загальної середньої
освіти (1-2 класи), Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 No407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 No405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 No408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 No406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», Листа Міністерства освіти і науки України від _________No____ «Про структуру 2018-2019 навчального року», власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
Відповідно до Статуту Криворізької гімназії No 49 Криворізької міської ради заклад здійснює освітній процес за п’ятиденним режимом. Мова навчання – українська. В гімназії навчається 899 учнів, 28 класів.
Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання в одну зміну. При гімназії функціонують класи школи І ступеня.
Робоча освітня програма для 1-х класів початкової школи розроблена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), затвердженими рішенням Колегії міністерства освіти і науки України від
22 лютого 2018 року (за програмою О. Я. Савченко). Робоча освітня програма для 2-4 класів початкової школи розроблена за
Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року No 407 (таблиця 1 до Типової освітньої програми).
Робоча освітня програма для 5-9 класів розроблена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року No 405 (таблиці 1, 8, 10 до Типової освітньої програми).

Робоча освітня програма для 10-х класів розроблена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 No408 (таблиці 2,3 до Типової освітньої програми).

Робоча освітня програма для 11-х класів розроблений за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року No406 (таблиці 5, 9, 17, 23 до Типової освітньої програми).
ІІ. Організація освітнього процесу
Освітня програма гімназії спрямована на задоволення освітніх запитів та потреб учнів та їх батьків. При складанні навчального плану враховано реальний стан навчально – методичного та кадрового забезпечення освітнього процесу гімназії.
Експерименти, в яких приймаємо участь, це - освітня програма для початкової школи «НА КРИЛАХ УСПІХУ», яка заохочує до пізнавального процесу, враховує індивідуальні особливості дитини, дозволяє пізнавати світ цілісно, зберігає здоров’я дитини, доступна кожній дитині. В Криворізькій гімназії No49 навчальні заняття у 2018 – 2019 навчальному році організовуються за семестровою системою:
І семестр –з 01 вересня по 28 грудня;
ІІ семестр –з 14 січня по 24 травня.
Робоча освітня програма для 1-го класу дає змогу зберегти наступність між дошкільним періодом та шкільним, забезпечує становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток.
Робоча освітня програма для 2-4 класів передбачає реалізацію освітніх галузей базового компоненту через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні. За рахунок варіативної складової в 4-х класах введено вивчення німецької мови.
До п’ятого класу зараховуються учні, які закінчили початкову школу. Відповідно до Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти (таблиця 8) введено другу іноземну мову (німецьку) в 5-8 класах. У 6-х класах додатково введено 1 годину для вивчення англійської мови.
У 5-7 класах введено курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-х класах вивчається курс «Історія України» (Вступ до історії), в 6-х класах – інтегрований курс «Всесвітня історія» та «Історія України», в 5-7 класах введено факультативний курс «Вчимося бути громадянами».
Варіативна складова навчальних планів у 8-9 класах використовується на підсилення предметів інваріантної складової. Допрофільна підготовка учнів 8-х класів здійснюється в класах з поглибленим вивченням окремих предметів:
8-А клас – українська мова та література;
8-Б клас – математика.
З урахуванням інтересів та потреб учнів введено спецкурси та факультативи:
- з української мови та літератури – курс за вибором «Основи віршування»(8-А клас);
- з математики – «Працюємо на множині цілих чисел» (8-Б клас).
Допрофільна підготовка учнів 9-х класів здійснюється в класах з поглибленим вивченням окремих предметів:
- математика – 9-А клас;
- українська мова та література – 9-Б клас.
З урахуванням інтересів та потреб учнів введено спецкурси та факультативи:
- з української мови та літератури – «Українознавство» (9-Б клас);
- з математики – «Працюємо на множині цілих чисел» (9-А клас).
Таким чином, робоча освітня програма гімназії для 5-9 класів зорієнтована на диференціацію та індивідуалізацію навчання, врахування інтересів, здібностей, нахилів учнів, створення умов для освіти відповідно до їхньої зацікавленості та намірів щодо продовження освіти у профільній школі.
Освітні програми старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання.
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за філологічним, суспільно – гуманітарним та природнича–математичним напрямами та трьома профілями навчання:
- української філології – 10-А, 11-Б;
- історичним та математичним – 10-Б, 11-А.
В 10 –А та 10-Б класах введено курс за вибором «Кроки до порозуміння», який реалізовує громадська організація «Вчителі за демократію та партнерство» у рамках проекту «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри» (UCBI), що
фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Для учнів профільних класів організовано вивчення курсів за вибором та факультативів:
10-Б – «Стилістика української мови»; «Усна народна творчість»;
11-Б - «Стилістика української мови»; «Література рідного краю».
З метою якісної підготовки учнів 11-а класу до ЗНО з української мови та літератури додатково введено 1 годину української мови.
Для учнів 9-11 класів введено курс за вибором «Основи наукових досліджень», який викладає професор, кандидат технічних наук Здещиц В.М. Для учнів 10-Б класу введено курс за вибором «Креслення».
Предмети інваріантної складової робочого плану, що не мають цілої кількості годин, будуть вивчатися протягом одного семестру, а саме:
у 10 класі:
І семестр – історія України 1 година та географія -2 години; хімія – 2 години, Захист Вітчизни – 1година, ІІ семестр – історія України - 2 години на тиждень, географія – 1 година; хімія – 1 година, Захист Вітчизни – 2 години.
у 11 класі:
 І семестр – астрономія - 1 година, ІІ семестр – екологія -1 година на тиждень.
Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 11 класах по 1,5 годин на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану та 0,5 годин варіативної частини навчального плану.
Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.
Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Тривалість уроків становить:
- в 1- х класах – 35 хвилин;
- в 2-4 –х класах – 40 хвилин;
- в 5-11 –х класах – 45 хвилин.
Загальний обсяг навчального навантаження становить:
- в 1-х класах – 23 години на тиждень;
- в 2-х класах – 25 годин на тиждень;
- в 3-4-х класах – 26 годин на тиждень;
- в 5-х класах – 31 година на тиждень ;
- в 6-х класах – 34 години на тиждень;
- в 7-х класах – 35 годин на тиждень;
- в 8- 9-х класах – 36 годин на тиждень;
- в 10-11-х класах – 38 годин на тиждень.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів –
910 годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х
класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".
Поділ класів на групи при вивченні інформатики, української мови, іноземних мов, фізичної культури у 10-11 класах, трудового навчання, профільних предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 No 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсую чого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 No229/6517 (зі змінами):
клас Кількість учнів Предмет  Поділ на групи
1 група 2 група
30   Укр мова, англ мова, інформатика 15 15
1б  30  Укр мова, англ мова, інформатика  15  15
30 Укр мова, англ мова, інформатика 15  15
29 Укр мова, англ мова, інформатика  15  14
28 Укр мова, англ мова, інформатика   14  14
31 Укр мова, англ мова, інформатика 15 

16

25 Укр мова, англ мова  25  0
інформатика  13  12
28 Укр мова, англ мова, інформатика 14  14
31 Укр мова, англ мова, інформатика  15  16
25  Укр мова, англ мова 25  0
інформатика  13  12
32 Укр мова, англ мова, інформатика   16  16
 32 Укр мова, англ мова, інформатика  16  16
28  Укр мова, англ мова, інформатика  14  14
30  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  15  15
Технічна праця, обслуговуюча праця  13  17
 28  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  14  14
Технічна праця, обслуговуюча праця  14  14
 28  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  14  14
Технічна праця, обслуговуюча праця  13  15
 32  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  16  16
Технічна праця, обслуговуюча праця   18 14
 32  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  16  16
Технічна праця, обслуговуюча праця   15 17
 32  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  16  16
Технічна праця, обслуговуюча праця  15  17
 32  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика   16 16
Технічна праця, обслуговуюча праця   14 18
 32  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика  16  16
Технічна праця, обслуговуюча праця  11  21
 28  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика   14 14
Технічна праця, обслуговуюча праця   12 16
 32  Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика   16 16
Технічна праця, обслуговуюча праця   14 18
32   Укр мова, англ мова, нім мова, інформатика   16 16
Технічна праця, обслуговуюча праця  12  18
10а  24
 Укр мова, англ мова  
24 0
Фізична культура, Захист Вітчизни, технології,
інформатика
16
10б  28  Укр мова, англ мова  14  14
Фізична культура, Захист Вітчизни, технології,
інформатика
11  17
11а  21  Укр мова, англ мова  21 0
Фізична культура, Захист Вітчизни,технології,
інформатика

7

10

14

11

11б  19  Укр мова, англ мова 19 0
   
Фізична культура, Захист Вітчизни, технології,
інформатика

9

14

10

 
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, тривалість яких не менша 30 календарних днів:
осінні канікули: 29.10 -04.11.2018
зимові канікули: 29.12 – 13.01.2019
весняні канікули: 25.03 -31.03.2019
Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.
Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від Наказ МОН No1547 від 30.12.14 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за No157/26602.
Державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться у формі контрольних робіт з метою ІІІ Ключові компетентності
Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів та здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості, допитливості. Початкова освіта має такі цикли, як 1-2 та 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей та дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.
До ключових компетентностей учнів початкової школи належать:
 • вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
 • здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкування нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
 • математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі. Моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 • компетентності в галузі природничих наук, техніки та технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 • інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентісного підходу, забезпечують здатність успішно навчатися, проводити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
 • екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
 • інформаційно- комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно – комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 • навчання впродовж життя, що передбачає опанування навичками, необхідними для подальшого навчання, отримання нової інформації, організації власного навчального середовища;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
 • підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
Освітня програма базової середньої освіти окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти Результати навчання у ланці базової середньої освіти та ланці профільної середньої освіти повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів:
 • спілкування державною мовою – уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.
 • спілкування іноземними мовами – уміння здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб, критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.
 • математична компетентність - оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях, усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.
 • основні компетентності у природничих науках і технологіях - уміння розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями, усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях
 • інформаційно-цифрова компетентність – уміння структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень, критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення  важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.
 • уміння вчитися впродовж життя – уміння визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість, усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.
 • ініціативність і підприємливість - уміння генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання; ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.
 • соціальна і громадянська компетентності – уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані; ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.
 •  обізнаність і самовираження у сфері культури – уміння грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо); культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.
 • екологічна грамотність і здорове життя – уміння аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання, усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю,нікотину.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
ІV Наскрізні лінії
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:
- екологічна безпека та сталий розвиток - формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.
- громадянська відповідальність - сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 •  здоров’я і безпека - реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
 • підприємливість і фінансова грамотність - наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.
 
V Освітні галузі
 
Освітню програму школи І ступеня укладено за такими освітніми галузями:
Мовно – літературна (українська мова, читання)
Іншомовна (англійська мова)
Математична (математика)
Природнича (я у світі)
Громадянська та історична (я у світі, основи здоров’я
Соціальна і здоров’язбережувальна (основи здоров’я, фізична культура)
Технологічна (праця)
Мистецька (образотворче, музичне мистецтво)
Фізкультурна )фізична культура)
Освітню програму школи ІІ та ІІІ ступеня укладено за такими освітніми
галузями:
Мови і літератури (українська мова та література, зарубіжна література,
англійська та німецька мови)
Суспільствознавство (історія, правознавство, громадянська освіта, людина і
світ)
Мистецтво (образотворче та музичне мистецтво, мистецтво, художня
культура)
Математика (алгебра, геометрія)
Природознавство(природознавство, географія, біологія, фізика, хімія)
Технології (обслуговуюча та технічна праця, креслення)
Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура, захист
Вітчизни)
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах.
 
VІ Форми організації освітнього процесу
 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:
формування компетентностей;
розвитку компетентностей;
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
корекції основних компетентностей;
комбінований урок;
екскурсії, віртуальні подорожі;
уроки-семінари;
конференції;
форуми;
спектаклі;
брифінги;
квести;
інтерактивні уроки;
інтегровані уроки;
проблемні уроки;
відео-уроки.
З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності.
Учням 10-11 класів, які готуються здавати заліки або іспити, проводяться оглядові консультації, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом
питань і відповідей.
Функцію перевірки або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу.
На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.
 
VІІ Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:
кадрове забезпечення освітньої діяльності;
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
якість проведення навчальних занять;
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
оновлення методичної бази освітньої діяльності;
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників.
перелік підручників та навчальної літератури курсова перепідготовка
 
Форми і методи моніторингу досягнення учнями результатів навчання Очікувані результати
Спостереження за індивідуально-психологічними особливостями учнів Запобігання відхилення від психологічної норми
Проведення зрізів та аналіз результатів  Відстеження становища освітнього процесу
Внутрішкільний контроль
 • підвищення якості надання освітніх послуг, формування позитивного іміджу, престижності на конкурентноспроможності навчального закладу;
 • створення необхідних умов для творчої діяльності учасників освітнього процесу: виявлення і підтримка обдарованої молоді, підняття престижу творчих педагогів;
 • впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти й форм організації освітнього
  процесу;
 • активізація роботи адміністрації і педагогічного колективу навчального закладу, вироблення навичок контрольно-аналітичної

  діяльності, самооцінки та саморегуляції;
 • удосконалення управління навчальним закладом, вироблення і корегування управлінських рішень, планування і прогнозування
  розвитку навчального закладу.
Види моніторингу:
- педагогічний – вивчення рівня навчальних досягнень учнів, якості змісту
освіти;
- психологічний – вивчення емоційної рівноваги, моральних цінностей тощо;
- соціологічний – вивчення соціальних умов життя, навчання і праці
учасників навчально-виховного процесу;
 
- медичний – вивчення стану фізичного здоров'я учасників навчально-
виховного процесу;
 
- статистичний – збирання статистичної інформації відповідно до показників
державної та відомчої статистичної звітності;
- кадровий – вивчення кадрового складу педагогів, аналіз системи
підвищення рівня кваліфікації кадрів, плинність кадрів;
- ресурсний – вивчення якості забезпечення школи матеріально-технічними,
науково-методичними ресурсами;
- управлінський – комплексний аналіз системи загальної середньої освіти за
різними групами показників для вироблення управлінського рішення.
 
Форми та методи моніторингу Очікувані результати
 
Очікувані результати:
Для адміністрації гімназії:
§ активізація діяльності всіх структурних підрозділів школи;
§ підвищення ефективності управління.
Для учнів:
§ створення ситуацій життєвого успіху у всіх сферах шкільної діяльності;
§ формування життєвих компетенцій учнів гімназії;
§ покращення показників фізичного та психологічного здоров'я учнів
Можливі ризики:
§ неоперативність педагогів;
§ недостовірність наданої інформації
Способи компенсації ризиків:
§ посилення контролю адміністрації за своєчасним наданням інформації;
§ мінімізація особистісного фактору у моніторингу
 
VІІІ Перелік навчальних програм
Навчальні програми для школи І ступеня
 
- Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти 1-2 класи (під керівництвом Савченко О.Я.), затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018 р.
- Навчальні програми, затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 2016 No 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове
навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») та від 12.09.2011 No 1050 «Про навчальні програми для 1-4
класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Навчальні програми для школи ІІ ступеня
- Навчальна програма з предмета “Фізична культура” для 5-9 класів, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No1407 “Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”.
- Навчальна програма з біології для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з іноземних мов для 5-9-х класів для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з історії України для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з основ здоров’я для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з природознавства для 5-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з української мови для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з хімії для 7-9-х класів для загальноосвітніх навчальних
закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No 804.
- Навчальна програма з мистецтва для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з інформатики для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма із зарубіжної літератури для 5-9-х класів для
загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з математики для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з географії для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних
закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з трудового навчання для 5-9-х класів для загальноосвітніх
навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з української літератури для 5-9-х класів для
загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
- Навчальна програма з фізики для 7-9-х класів для загальноосвітніх навчальних
закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 No804.
Навчальні програми для школи ІІІ ступеня
- Програма “Українська мова для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. 10-11 класи. Профільний
рівень” затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No1407 “Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”.
- Програма “Українська мова для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. 10-11 класи. Рівень
стандарту”, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No1407 “Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”
- Програма “Астрономія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень” (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.),
затверджена наказом МОН України від 24.11.2017 No1539 “Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”.
- Навчальні програми “Фізика і астрономія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень” (авторський колектив під керівництвом Локтева О.І. ), затвержена наказом МОН України від 24.11.2017 No1539 “Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів”.
- Навчальна програма «Захист Вітчизни» 10-11 клас (Рівень стандарту), затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No 1407.
- Навчальна програма «Хімія» 10-11 клас. Рівень стандарту. Профільний рівень, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No1407 “Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”
- Навчальна програма «Біологія. Екологія» Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No1407 “Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти” 
- Навчальна програма «Англійська мова» Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No1407 “Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти”
- Навчальна програма «Зарубіжна література» 10-11 класи. Рівень стандарту ( зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 No826)
- Навчальна програма «Хімія» для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.(зі змінами, затвердженими наказом МОН України No826 від14.07.2016)
- Навчальна програма «Українська мова» для ЗЗСО. 10-11 класи. Рівень стандарту”, затверджена наказом МОН від 23.10.2017 No1407
- Навчальна програма «Українська мова» для ЗЗСО. 10-11 класи. Профільний рівень” (наказ МОН України від 23.10.2017 No1407
- Навчальна програма «Біологія, основи екології» для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України No826 від 14.07.2016
- Навчальна програма «Географія» 10 клас. Рівень стандарту, академічний рівень (Доопрацьована та затверджена наказом МОН України від 14.07.2016 No826)
- Навчальна програма «Історія України» 10-11 класи. Рівень стандарту затверджена наказом МОН України No826 від 14.07.2016
- Навчальна програма «Всесвітня історія» 10-11 класи. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України No826 від 14.07.2016
- Навчальна програма «Правознавство» 10-11 класи. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України No826 від 14.07.2016
- Навчальна програма «Математика» 10-11 класи. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН України No826 від 14.07.2016
- Навчальна програма «Фізична культура» 10-11 класи. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України No 826 від 14.07.2016)
- Навчальна програма «Технології» 10–11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень.
- Навчальна програма «Фізика» 10-11 класи. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України No826 від 14.07.2016)
- Навчальна програма «Захист Вітчизни» 10-11 класи. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН від 27.08.2010 N 834, зі змінами, що внесені наказом МОН від 29.05.2014 No657
- Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, затверджена наказом МОН No1021 від 28.10.2010 (зміна затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України наказ No826 від 14.07.2016)