Криворізький ліцей №49 Криворізької міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Вчитель інфо

Методична робота

Науково-методичні проєкти 

ОБЛАСНИЙ: «ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

 

Етапи роботи над проєктом (ІІІ етап, підсумковий)

 

Методична тема ліцею: "Використання онлайн-технологій навчання та виховання як умова модернізації освіти та особистісного розвитку учасників освітнього процесу"

 

СУПУТНІЙ: «Зв’язок закладу освіти та шефського підприємства у вирішенні проблем формування здоров’язбережувальних компетентностей, родинних взаємин батьків і дітей, зацікавленості учнів в набутті знань на основі технологічно ефективної моделі освітнього процесу»

 

 

Циклограма організаційно-методичної роботи Криворізького ліцею  №49  КМР
на  ІІ семестр 2022-2023 н.р.


 

Місяць

/форма роботи

Тематика засідань методичної ради, предметних кафедр

Тематика засідань творчої групи

Тематика інструктивно-теоретичних семінарів

Заняття школи «Педагогічна майстерня»

Педагогічні читання

Методичні заходи з педагогічними кадрами.

Січень

Декада кафедри фізико-математичних наук

Засідання НМР №3.

1. Інноваційна діяльність гімназії в  контексті роботи з обдарованими учнями.

2.Про хід атестації педпрацівників.  Розкриття основних положень ППД вчителів.

4.Затвердження плану проведення Днів науки в гімназії.

Засідання предметних кафедр № 3.

1. Результати навчальних досягнень за І семестр з предмету.

2. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

Засідання предметних кафедр №3

Науково-методичний  семінар творчої лабораторії «Акмеологічні прийоми створення ситуації успіху в навчанні»

  Про підготовку до педради (створення творчої групи, відвідування уроків в профільних класах з метою перевірки  стану впровадження інноваційних прийомів)

Методична оперативка 

1. «Сторінками «Закону про  повну загальну середню освіту»

2.Шляхи вирішення проблем наступності при викладанні профільних дисциплін;

3.Моніторинг як інноваційний інструмент забезпечення якості освіти.

Педагогічні читання

«Етичні правила вчителя. Академічна доброчесність»


Педагогічна майстерня ППД  №3

«Використання інтерактивних технологій навчання на уроках географії»

Психолого-педагогічний семінар № 3

 «Шляхи подолання педагогічних конфліктів та перетворення їх у творчі можливості»


Методична студія для вчителів математики

 «Математична освіта у контексті профілізації старшої школи»

Лютий


Декада  кафедри іноземних мовЗахист «Портфоліо успіху».

Роль життєзберігаючих технологій у розвитку особистості учня гімназії.

 

Засідання творчої групи  з обласного проєкту  

Методичний фестиваль 1.Аналіз рівня професійної компетентності вчителів щодо формування соціальних компетенцій учнів.

2.Методи та прийоми розвитку соціальних компетентностей учнів.

3. Про підготовку до науково-практичної конференції. 

Методична оперативка. 

- вивчення  матеріалів з питань підготовки до ДПА та ЗНО.;

-методичні аспекти розробки педагогічного проекту;

-технології  інтегрованого навчання

Засідання центру «Здоров’я».

Педагогічні читання «Педагогічна етика вчителя ( За В.Сухомлинським»

Засідання Школи молодого вчителя № 3 Організація та проведення позакласних заходів з метою формування інтересу до навчання. 

Соціально - психологічний тренінг 

«Я крокую до майстерності! Гармонія інтелекту та здоров’я»


Засідання творчої лабораторії вчителів початкової школи. Круглий стіл.

«Ігри з молодшими школярами. Теорія і практика упровадження в навчально-виховний процес»

Березень

Декада  кафедри філологічних наук


Засідання НМР №4.

 1. Формування дослідницької компетентності учнів на основі ідей креативної педагогіки
 2. Підсумки участі учнів у міських, обласних олімпіадах з основ наук, конкурсах творчих робіт.
 3. Підготовка матеріалів до друку у фахових виданнях.

Засідання предметних кафедр №4 Інклюзивна освіта. 

 1. Підсумки участі учнів    в І та ІІ етапах  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.
 2. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

ІV Засідання творчої групи 

« Резерви здоров’я»


«Соціальна і екологічна компетентності вчителів»

 

Про участь у XІІ Міжнародному форумі «Сучасні заклади освіти»

Засідання атестаційної комісії. Методична оперативка Стан ведення журналів


Науково-методичний семінар №2. 

«Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю»

Педагогічні читання

Використання навчального проектування на уроках географії з метою розвитку креативної особистості учня»

Педагогічна майстерня ППД  №3 «Розвиток креативного мислення засобами кооперативного начання»


Майстер-клас для вчителів філологічних наук

 

Психолого-педагогічний семінар №4 

«Позитивний імідж педагога- шлях до професійного успіху»».

Квітень

Декада педмайстерності кафедри естетичних наук.


Про підсумки результатів конкурсів „Гімназист року”, „Учитель року”, „Класний керівник року”, „Молодий вчитель”

IV засідання творчої групи.  Аукціон методичних ідей

 1 Творчий захист

«Творче впровадження креативних ідей в практику роботи»»


 

Методична оперативка. Вивчення нормативних документів.


 Круглий стіл «Здобутки та перспективи профільного навчання»

Педагогічні читання

«Уроки креативного типу: ділова гра, рольова гра»


 

Науково-практична конференція із залученням викладачів КДПУ 

«Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти».

Педагогічна майстерня ППД

«Розвиток творчих здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних технологій навчання»

Травень

Засідання  НМР № 5.

Експертна оцінка методичної роботи за рік.

Підсумки курсової підготовки, підвищення   кваліфікації педагогічних працівників.

Про підсумки роботи 3
обдарованими дітьми.

Презентація досвіду вчителів у фахових виданнях як засіб розвитку науково-дослідницької компетентності.

Творчий звіт за підсумками проведення кафедри естетичних наук.

Засідання предметних кафедр №5

Декада педмайстерності вчителів кафедри здоров’я  і фізичної культури.


Підготовка до педради.

Методична оперативка. Стан ведення учнівських зошитів


Інструктивно - методична  нарада по організації навчальної практики та екскурсій.

Круглий стіл


Методичний дайджест вчителів початкових класів  «Успіх учня – успіх вчителя. Проблеми і перспективи»

Підготовка до педради. Засідання Школи молодого вчителя № 4.

 Захист творчого портфоліо

«Мої перші професійні сходинки».
 Педагогічна рада

 

Основні завдання та форми методичної роботи ліцею

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ:

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;
 • активізація роботи предметних методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • активізація роботи вчителів щодо розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;
 • впровадження в навчальний процес особистісно – орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно – методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та програм з питань соціального захисту дітей.

ФОРМИ  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ:

колективні  форми  роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • науково-практична конференція;
 • методичні оперативні наради;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;

групові  форми  роботи:

 • предметні методичні комісії;
 • творчі групи;
 • школа молодих учителів;
 • предметні тижні;
 • семінари-практикуми;
 • психолого-педагогічний консиліум;
 • педагогічні читання;

індивідуальні  форми  роботи:

 • стажування;
 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • аналіз уроків;
 • робота над науково-методичною проблемою;
 • атестація вчителів;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта вчителів.

 

 

Пріоритетні напрямки роботи

ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

Науково-методична робота є основним компонентом системи підвищення кваліфікації, важливою ланкою в системі безперервної освіти. Це цілісна система взаємопов’язаних дій, які забезпечують постійний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті – підвищення креативного освітнього рівня навчального закладу.

Пріоритетними напрямами науково-методичної роботи є: формування професійної компетентності педагогів у контексті європейського виміру якості освіти, формування та розвиток художньо-естетичних ціннісних орієнтацій учнів; формування творчої особистості сучасного педагога, його корпоративної культури в умовах демократичного суспільства.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:

 1. Систематичне підвищення наукового та методичного рівня вчителів.
 2. Підготовка вчителя до освоєння ним змісту програм по предметах та технологій їх реалізацій.
 3. Постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методикою викладання.
 4. Вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи та творчості, підтримка інноваційної діяльності вчителів.
 5. Вивчення та практична реалізація навчальних програм і планів (з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році).
 6. Спрямування науково-методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізацію їх творчих запитів.
 7. Збагачення новими, прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання.

8. Постійне вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги як в питаннях теорії, так і практичній діяльності, в підвищенні результативності його педагогічної праці.

 

 

Тематика засідань Школи з вивчення ППД

 

Жовтень

Інтерактивні форми  навчання як засіб розвитку творчої активності учнів. Автор – Семерей Л.С.

Бабенко В.М.

Листопад

Інтеграція знань з математики та спеціальних дисциплін.

Автор – Корнейчук В.В.

Лєсова А.В.

Грудень

Диференційований підхід у викладанні хімії

Автор – Зотова О.В

Дюба І.В.

 

Січень

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках географії

Автор – Питель Л.Ю.

Захарова В.А.

 

Лютий

Розвиток творчих здібностей шляхом застосування ІКТ на уроках фізики

Автор – Семенюк О.М.

Кравченко Т.В.

 

Березень

Розвиток креативного мислення учнів на уроках української літератури засобами кооперативного навчання

Автор – Юхимченко Т.М.

Івченко Н.В.

 

Квітень

Формування життєвих компетентностей на уроках зарубіжної літератури шляхом впровадження  інтерактивних методів навчання

Автор-  Хомич С.В.

Гринкевич А.Л.

 

Травень

Вплив бінарних та інтегрованих уроків на розвиток пізнавальних здібностей учнів

Автор – Величко Н.Ф.

Конельська І.М.

 

Методичний кабінет

Положення про методичний кабінет

Адаптація молодих педагогів

Документація