Покровський район Криворізька гімназія 49


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо

Педагогічний колектив

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ В 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У новому 2016 - 2017 навчальному році планується  працювати   над  реалізацією проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років, виконанням завдань на І етапі  обласного  науково-методичного проекту, більше уваги приділити методиці використання інноваційних технологій навчання, нових моделей управління виховним процесом, розвитку особистості учня, особистісно орієнтованому навчанню, профільному навчанню, інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього процесу. Тому пріоритетними напрямками роботи будуть:

 

1.       Продовжити реалізацію Державного стандарту  початкової загальної освіти; створити належні умови для організації навчально-виховного процесу у 8-х класах за новим  Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

2.       Створити умови для поліпшення якості освітніх послуг,

підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність на основі участі вчителів гімназії в національному проекті «Відкритий світ» відповідно до наказу ГУОН ДОДА 3 493/0/212-12 від 28.05.2012 «Про актуальні питання та покращення функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору області».

3.      Забезпечити умови якісної підготовки учнів до ЗНО, поглиблювати оволодіння системою знань і умінь відповідно до профілів гімназії; забезпечення ранньої профілізації, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії кожним учнем. Організувати обговорення результатів тестування, визначити проблемні питання, надати адресну допомогу вчителям щодо подальшого вдосконалення підготовки учнів на 2016 - 2017 н.р.

4.       Підготовка педагогів гімназії до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи в гімназії.

5.      Втілення та апробація усіх елементів системи роботи моделі гімназії за напрямками – природничо-математичний, філологічний; вдосконалення  диференційно-поглибленого навчання, створення умов для подальшого впровадження профільного навчання.

6.       Поновлення двосторонніх угод про співпрацю гімназії з регіональними вузами щодо здійснення експериментальних досліджень і втілення в практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та технологій.

7.      Розпочати експериментальну діяльність Всеукраїнського рівня з теми «Стратегії формування соціально-адаптованої особистості в умовах громадянського суспільства».

8.      Продовження співпраці з мережею «Шкіл культури  здоров’я»

Дніпропетровщини з метою реалізації Концепції формування позитивної   мотивації на здоровий спосіб життя в учнів гімназії.

9.      Забезпечення розвитку особистості учня, інтелектуального, фізичного і соціального розвитку через загально-навчальні, розвивальні, виховні й оздоровчі функції навчально-виховного закладу нового типу.

10.  Створення змін у підходах до моделювання таких видів діяльності, які допомагають виробити в учня позитивне ставлення до оточуючого середовища та виховувати прагнення бути самодостатньою особистістю.

11.  Створити психолого-педагогічні умови оптимізації управління  закладом, забезпечення рівного доступу всім учням до якісної освіти на основі даних системного моніторингу, якості навчання та життєвої компетентності школярів.

12.  Забезпечення для безперервного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітнього діяльності, участі в інноваціях, апробації підручників,  підвищення  рівня корпоративної культури вчителя через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

13.  Забезпечити подальшу взаємодію з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчальних закладів.

14.   Зміцнити матеріальну базу гімназії; забезпечити підключення всіх кабінетів з компютерно - інформаційним обладнанням до мережі Інтернет.

Науково-методичні проблеми кафедр:

Кафедра філологічних наук: „Удосконалення уроку завдяки впровадженню особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання”

Кафедра історії і права: „Використання нових методів та прийомів навчання з метою розвитку творчих здібностей учнів”

Кафедра іноземних мов: „Розвиток творчих здібностей учнів у використанні іноземної мови як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу”

Кафедра фізико-математичних наук: „Підвищення якості профільної математичної освіти на основі впровадження ідей креативної педагогіки”

Кафедра природничих наук і здоров’я: „Педагогіка особистості- основа гуманізації освіти”

Кафедра естетичних наук: „Сучасні підходи до розв’язання проблеми розвитку особистості і здоров’я”

Кафедра здоровя і фізичної культури:  „Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді”