Криворізький ліцей №49 Криворізької міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Вчитель інфо

Експериментальна робота

Результати експериментальної роботи педагогічного колективу

Криворізька гімназія №49 як Школа культури здоров’я з 2002 року по 2012 рік успішно працювала над проблемою «Розробка моделі Школи культури здоров’я щодо формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків Криворіжжя» в рамках проекту Європейської та Національної мереж шкіл сприяння здоров’я.
Криворізька гімназія №49 забезпечує здобуття освіти на рівні державних стандартів та понад державний мінімум, здійснює науково – практичну підготовку гімназистів, задовольняючи їх різнобічні освітні потреби та запити суспільства,  держави і в той же час є інформаційно - освітнім центром розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю та  дійсним  членом Європейської та Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.
Навчально-виховний процес в гімназії здійснюється на основі розробленої нами моделі Школи культури здоров’я, концептуальною основою якої є компетентнісний підхід до формування особистості сучасного учня.
Дослідження рівня сформованості валеологічної компетентності вчителя і учнів та їх вплив на здоров’я учнів й соціально значимі результати
здійснюється в рамках програми експериментальної роботи.
Мета програми: забезпечення оптимальних психопрофілактичних, розвиваючих, безпечних умов навчального середовища, які сприяють формуванню в учнів та вчителів валеологічних компетентностей під час навчально – виховного процесу, збереження і зміцнення здоров’я всіх його учасників, успішної соціалізації, самореалізації та досягнення високої якості освіти учнів та розробки сучасної моделі на основі комтентнісного підходу.
Програма розрахована на включення в роботу всіх учасників навчально-виховного процесу:
•    дітей і підлітків;
•    батьків;
•    педагогів.
Сьогодні гімназія – це класичний багатопрофільний заклад, діяльність якого спрямована на  забезпечення науково – теоретичної, загальнокультурної підготовки, підтримку обдарованої, здібної молоді, формування навичок здорового способу життя.
Педагогічний колектив працює творчо і наполегливо для реалізації головної мети: „Розвитку інтелекту, творчих обдарувань учнів, виховання культури людських стосунків, формування культури здоров’я”, реалізує завдання V етапу експериментальної роботи з проблеми  створення Моделі Школи культури здоров’я щодо формування навичок здорового способу життя.
Головне завдання гімназії – відродження і примноження інтелектуального потенціалу України, формування життєвих компетентностей учнів в умовах Школи культури здоров’я.
Гімназія є опорним навчальним закладом району  з проблем:

 • моніторингу управлінської діяльності ЗНЗ у системі оздоровчої роботи;

 • підвищення валеологічної освіти у творчій лабораторії          «Резерви здоров’я»;

 • пропаганди здорового способу життя серед підлітків – лідерів за програмою «Рівний – рівному»;

 • роботи психологічної служби довіри;

 • соціальної адаптації старшокласників на основі проектної діяльності.

На V узагальнюючому етапі експериментальна робота була спрямована на реалізацію таких завдань:

 1. Узагальнення досвіду інноваційної здоров’язберігаючої діяльності педагогічного колективу гімназії.

 2. Здійснення аналізу досвіду роботи педагогічного колективу гімназії щодо формування валеологічної компетентності учнів.

 3. Підвищення професійної компетентності педагогічного колективу гімназії щодо формування проектно-інформаційної компетентності сучасного випускника.

 4. Узагальнення досвіду запровадження соціального стажування старшокласників.

 5. Узагальнення досвіду проведення оздоровчої та спортивно-масової роботи, висвітлення результатів діяльності на науково-практичних конференціях різних рівнів, в науково-педагогічних виданнях.

 6. Узагальнення досвіду роботи психологічної служби гімназії щодо психологічного супроводу інноваційної здоров’язберігаючої діяльності та формування проектно-інформаційної компетентності випускників профільних класів.

 7. Здійснення аналізу результатів діяльності науково-методичного центру гімназії «Резерви здоров’я» щодо вдосконалення професійної компетентності вчителя.

 8. Здійснення аналізу результативності роботи педагогічного та учнівського колективу, батьківської громади, шефських підприємств щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та профілактики правопорушень.

 9. Здійснення аналізу інноваційної стратегії управлінської діяльності керівника гімназії в умовах експериментального закладу.

 
 
Криворізька гімназія №49 – експериментальний заклад Всеукраїнського рівня Школа культури здоров’я - щорічний учасник престижних Міжнародних і республіканських конкурсів серед інноваційних закладів освіти.
У 2012 році гімназія брала участь у Третій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012», за що отримала диплом за активну роботу з модернізації системи освіти від Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Національної академії педагогічних наук України.
 

 
На виставціа гімназїя презентувала цікавий досвід інноваційної здоров’язберігаючої діяльності, оскільки педагогічний колектив, надихаємий творчим директором, реалізує Програму виявлення та розвитку креативних здібностей учнів та формує їх прагнення до життєвого успіху. Значну увагу приділяє роботі з обдарованою молоддю, прагне до підвищення якості освіти завдяки створенню сприятливого здоров’язберігаючого освітнього середовища та застосуванню інноваційних освітніх та виховних технологій.
В гімназії впроваджується профільна освіта, здійснюється психологічний супровід процесу професійного самовизначення і самореалізації випускників гімназії. Старшокласники залучаються до участі в інтелектуальних конкурсах, діяльності в художніх гуртках і майстернях, проходження соціального стажування на підприємствах, установах, закладах району і міста.
Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція«Системний підхід до формування валеологічної  компетентності вчителів та учнів на основі розробленої моделі Школи культури здоров’я»

Євроклуб