Криворізький ліцей №49 Криворізької міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Вчитель інфо

Правила прийому

Про порядок конкурсного прийому дітей до гімназії

З метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання дітей до гімназії відповідно до п.З ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» та наказу МОН України від 19.06.03 № 389 « Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії»,
 
 1. Здійснювати прийом до гімназії відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії.
 • Приймання дітей до гімназії здійснювати на конкурсній основі.
 • Порядок приймання дітей до гімназії визначається директором гімназії.
 • Відповідно до Інструкції, Положення про гімназію та на підставі Статуту гімназії робочій групі з числа педагогічних працівників розробити Правила конкурсного приймання та обговорити на спеціальному засіданні педагогічної ради.
до квітня

 
 •  Конкурсні випробування здійснювати на безплатній основі.
 1.  Організувати конкурсне приймання до гімназії за такими етапами:
 • Правила конкурсного приймання оголосити не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення розмістити у приміщенні гімназії.
до квітня
 
 • Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивісити перелік питань з навчальних предметів, за якими проводи тимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням їх змісту, порядку оформлення та подання.

до квітня
 
 • Для проведення конкурсних випробувань створити конкурсну приймальну комісію:
Голова комісії -             заст.директора з НВР
Члени комісії -              заст.директора з НМР
                                         вчитель початков. класів
                                          практичний психолог
 
 • До участі в конкурсі допускати дітей на підставі особистої заяви батьків або осіб їх замінюючих, що подається на ім'я директора гімназії  табеля, успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
 1.  Для проведення конкурсного приймання до гімназії необхідно:
 • Керівникам ЦПК підготувати тексти диктантів, варіанти тестових завдань з математики для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу.
до квітня
 
 •  Голові конкурсної комісії визначити обсяг і тривалість письмових робіт:  математика -  1 година  українська мова -  1 година
 •  Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.
Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісієї після виставлення балів.
 •  Письмові роботи учасників конкурсу на аркуші з записками, зроб¬леними вступниками під час підготовки зберігати в гімназії протягом року.
 • Результати конкурсних випробувань конкурсним комісіям оформити у вигляду протоколу.
 1.  Діти, які згідно рейтингу (7 – 12 балів)пройшли конкус, зараховуються     до гімназії за наказом директора на підставі конкурсної комісії.
 • Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка,
 1.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. Директор Криворізької гімназії № 49