Криворізький ліцей №49 Криворізької міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Вчитель інфо

Позакласні заняття

Розклад роботи гуртків на ІІ півріччя 2022-2023 навчального року
 
Відсутні
Заплановані гуртки на 2023-2024 н.р.

 

УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ.
Гурток «Юні журналісти».
Під час занять учні вивчають методи журналістської діяльності, створюють та просувають власні проєкти, використовуючи сучасні медійні технології.
Мета гуртка: виховання творчої, соціально активної, всебічно розвиненої особистості, здатної реалізувати свої знання і творчі уміння на благо суспільства.
Пріоритетними напрямками діяльності є розвиток мовленнєвих навичок, культури мовлення, а також аналітичних здібностей дітей, уміння нестандартно мислити, яскраво, образно і цікаво викладати свої думки та презентувати їх в медійному просторі.
 
АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ.
Гурток «English for Science».
На заняттях гуртка учні удосконалюють свої знання з англійської мови, опрацьовують наукові тексти з англомовних джерел, презентують доповіді, готують публікації статей та тез англійською мовою.
Мета гуртка: формування комунікативної компетенції учнів на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку завдяки реальним комунікативним ситуаціям.
Пріоритетними напрямками діяльності є розвиток дискусійних навичок, вміння відстоювати свою думку, поглиблення знань з історії та культурної спадщини англомовних народів, вільне володіння англійською мовою.
 
 
ІСТОРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ.
Гурток «Юний захисник України».
На заняттях учні оволодівають основами стрілецького спорту та військової справи, розвивають психічну стійкість і готовність до ефективних дій в бойовій обстановці.
Мета гуртка: формування базових компетентостей особистості; введення вихованців у світ військового мистецтва через залучення до конкретного виду діяльності; початкова допрофесійна підготовка.
Пріоритетними напрямками діяльності є розвиток особистості воїна, його провідних особистісних якостей; формування стійкого інтересу до занять стрілецьким мистецтвом; потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні.
 
МАТЕМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ та ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ.
Гурток «Інформатика та програмування».
На заняттях учні ознайомлюються з методами побудови інформаційних моделей, основами алгоритмізації та програмування, загальними принципами розв’язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення.
Метою роботи  гуртка є формування життєвих та предметних компетентностей у процесі опанування комп’ютерними технологіями.
Пріоритетними напрямками діяльності є формування навичок використання прикладного програмного забезпечення для виконання
практичних завдань, розвиток конструкторських здібностей, набуття досвіду власної творчої діяльності.