Покровський район Криворізька гімназія 49


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Вчитель інфо

Педагогічний колектив

Етапи роботи над проектом
ІV етап -  корекційно  – аналітичний  (2018-2019)

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

Етапи роботи над проектом

ІV етап -  корекційно  – аналітичний  (2018-2019)

аналіз попередніх результатів;

 • внесення змін і корекція накопиченого досвіду

І. Основні пріоритети:

Забезпечення  такого освітнього процесу, що орієнтується на створення готовності особистості до швидко зростаючих змін у суспільстві, готовності до невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здібностей до творчості, до різноманітних форм мислення, а також до здатності до співпраці з іншими людьми.

 1. Вибір підходів до процесу соціалізації дитини: особистісно-ціннісний підхід, континіумний підхід, компетентнісний підхід. діяльнісно-комунікативний підхід, проектно-рольовий підхід, синергетичний підхід.   
 2.  Аналіз апробації системи діяльності закладу (творчо працюючих вчителів), спрямованої на розвиток потенціалу особистості її готовності до взаємодії з соціумом.
 3. Здійснення моніторингу якості навчання та розвитку соціальної адаптованості школяра.
 4. Запровадження гнучких моделей організації соціалізуючого  освітнього процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.
 5. Науково-методичне забезпечення реалізації  профільного навчання.
 6. Координація діяльності методичних структур у забезпеченні умов для підвищення творчої активності  педагогічних кадрів, використання активних форм методичної роботи.
 7. Використання інноваційних, продуктивних навчальних технологій з метою стимулювання соціальної адаптованості учнів, застосування креативних виховних технологій.
 8. Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей.
 9. Включення в освітній соціалізуючий простір дітей з особливими потребами.
 10. Наукове обгрунтування моделі соціалізуючого освітнього простору навчального закладу;  розробка відповідних проектів всіма учасниками педагогічного процесу: педагогічним колективом, учнями, батьками, громадскістю;
 11. Розвиток мотивації педагогічних кадрів на використання інноваційних технологій і реалізацію завдань соціалізуючої освіти.
 12. Всебічна підтримка і демонстрація позитивних здобутків, стимулювання творчості.

 

ІІ. Напрями роботи психологічної служби:

 • Створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу  особистості учня на всіх етапах його розвитку.
 • Систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх психічного розвитку в процесі навчання.
 • Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості та успішного навчання.
 • Створення соціально-психологічних умов для надання допомоги учням, які мають проблеми у навчанні та психологічному розвитку;
 • Психологічна підтримка творчої діяльності вчителів.
 • Забезпечення класних керівників, вчителів даними психолого-педагогічних досліджень особистості учнів, рекомендаціями щодо стратегії і тактики педагогічних впливів на них.
 • Вдосконалення системи моніторингових психологічних досліджень.

 

Науково-методичні проблеми кафедр:

Кафедра філологічних наук: «Формування соціальних компетентностей учнів як умова успішної самореалізації особистості в соціумі»

Кафедра історії і права: „Використання нових методів та прийомів навчання з метою розвитку творчих здібностей учнів”

Кафедра іноземних мов: «Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів»

Кафедра фізико-математичних наук: «Підвищення якості профільної математичної освіти на основі впровадження стратегій соціалізації особистості»

Кафедра природничих наук і здоров’я: «Підвищення якості профільної математичної освіти на основі впровадження стратегій соціалізації особистості»

Кафедра естетичних наук: „Сучасні підходи до розв’язання проблеми розвитку особистості і здоров’я”

Кафедра здоровя і фізичної культури:  „Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді”

Кафедри початкових класів: "Впровадження компетентнісного орієнованого підходу в освітній процес"